We plaatsen geen hele fotoboeken op onze website, mede in het kader van de privacy. Toch willen we u een aantal foto’s niet onthouden, dit om zo ook een beetje kennis te kunnen maken met onze school.

Afscheid van juf Connie

Opening Groene Schoolplein

Opening van een schooljaar

Kanjerspelen

Voorleeswedstrijd

Schoolfruit

Kerstmusical in de tuin van Havezate Heeckeren

Sneeuwpret

Landelijke opruimactie