Wat is de Gezonde School volgens ons?                                 

“Gezonde School is bewust bezig zijn met gezond gedrag met leerlingen, ouders/verzorgers, team en schoolomgeving.”

 

Een Gezonde School werkt planmatig en integraal aan de gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en leerkrachten. De Gezonde School-aanpak helpt ons om op onze school structureel de gezondheid van leerlingen en leerkrachten te bevorderen. De aanpak versterkt wat onze school al doet. De Gezonde school-aanpak biedt houvast en structuur in de jaarplanning. De leerkrachten weten wat er wanneer op de agenda staat en de taken zijn vooraf verdeeld. Allerlei informatie en tips halen wij van de site www.gezondeschool.nl, daarnaast kunnen we GGD Twente vragen om ondersteuning bij de uitwerking van een themacertificaat.

Er zijn diverse thema’s binnen de Gezonde School, die thema’s zijn:

  • Voeding
  • Welbevinden
  • Milieu en natuur
  • Bewegen en Sport
  • Roken en alcohol
  • Fysieke veiligheid
  • Relaties en seksualiteit

Mocht u vragen hebben over de Gezonde School-aanpak dan kunt u zich wenden tot de directie of onze Gezonde School coördinator Linda Huizing (leerkracht groep 7).