groepen
Nieuws
Agenda

Bewegen en sport

Het vierde thema dat we graag willen behalen is Bewegen en sport

Bewegen is ontzettend belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, daarom willen wij ook graag dit themacertificaat voldoende afsluiten. Wij zijn in september 2018 met dit thema gestart.

 

Wanneer je gezond eet voel je je fitter. Het leren en werken gaat dan beter en dat geldt ook voor bewegen. Bewegen en gezond eten zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. En daar wil basisschool Heeckeren de leerlingen graag bewust van maken. We willen ze bij dit proces zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen.

Speerpunten hierbij zijn:

  • Bewegingslessen in alle groepen; de onderbouw in het speellokaal en vanaf groep 3 in sporthal de Mossendam
  • Werken met de methode Basislessen en Basislessen in de speelzaal
  • Vakleerkrachten gym voor groep 3 t/m 8
  • Natte gymles voor groep 3 en 4 in zwembad De Vijf Heuvels in Markelo
  • Jaarlijkse sportdag tijdens Koningsspelen voor groep 1 t/m 8
  • Elke week één dag een MRT’er binnen de school
  • Het delen en onder de aandacht brengen van de sportieve naschoolse activiteiten in Goor
  • Observeren a.d.h.v. het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen

Hieronder vindt u een link naar het beweeg en sportbeleid

Beweeg-en-sportbeleid

CONTACT

Basisschool Heeckeren
Kloosterlaan 60
7471BC Goor
Tel.: 0547 - 26 14 18
Verstuur mail