groepen
Nieuws
Agenda

MAAND ARCHIEF

Bewegen en sport

Het vierde thema voor ons Gezonde School Vignet is Bewegen en sport.

Wanneer je gezond eet voel je je fitter. Het leren en werken gaat dan beter en dat geldt ook voor bewegen. Bewegen en gezond eten zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. En daar wil basisschool Heeckeren de leerlingen graag bewust van maken. We willen ze bij dit proces zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen.

 

Speerpunten hierbij zijn:

  • Bewegingslessen in alle groepen; de onderbouw in het speellokaal en vanaf groep 3 in sporthal de Mossendam
  • Werken met de methode Basislessen en Basislessen in de speelzaal
  • Vakleerkrachten gym voor groep 3 t/m 8
  • Natte gymles voor groep 3 en 4 in zwembad De Vijf Heuvels in Markelo
  • Jaarlijkse sportdag tijdens Koningsspelen voor groep 1 t/m 8
  • Elke week één dag een MRT’er binnen de school
  • Het delen en onder de aandacht brengen van de sportieve naschoolse activiteiten in Goor
  • Observeren a.d.h.v. het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen
  • Samenwerking met sportverenigingen, d.m.v. gastlessen en het  delen van informatie over toernooien.

Kinderen die meer bewegen presteren beter op school. Dat is een feit, want uit een recente, systematisch uitgevoerde studie komt naar voren dat (een toename van) lichamelijke activiteit bij kinderen een positieve relatie vertoont met het cognitief functioneren en schoolprestaties. Naast het bewegen tijdens de pauzes en gymlessen bewegen we steeds meer tijdens de lessen. Dit wordt in het schooljaar 2019-2020 een speerpunt op basisschool Heeckeren, hier gaan we ons als school verder in ontwikkelen. Het bewegend leren kan plaats vinden in de klas, in de speel-/gymzaal, maar ook op het schoolplein. Op het schoolplein worden ook leerplekken gecreëerd a.d.h.v. pleinbestickering, een mooie uitdaging voor de lessen maar ook op andere momenten.

Hieronder vindt u een link naar het beweeg en sportbeleid

Beweeg-en-sportbeleid

CONTACT

Basisschool Heeckeren
Kloosterlaan 60
7471BC Goor
Tel.: 0547 - 26 14 18
Verstuur mail