Het vierde thema voor ons Gezonde School Vignet is Bewegen en sport.

Wanneer je gezond eet voel je je fitter. Het leren en werken gaat dan beter en dat geldt ook voor bewegen. Bewegen en gezond eten zijn dan ook nauw met elkaar verbonden. En daar wil basisschool Heeckeren de leerlingen graag bewust van maken. We willen ze bij dit proces zo goed mogelijk begeleiden en ondersteunen.

 

Speerpunten hierbij zijn:

  • Bewegingslessen in alle groepen, 2 x per week; de onderbouw in het speellokaal en vanaf groep 3 in sporthal de Mossendam
  • Werken met de methode Basislessen en Basislessen in de speelzaal
  • Vakleerkrachten gym voor groep 3 t/m 8
  • Jaarlijkse sportdag tijdens Koningsspelen voor groep 1 t/m 8
  • Elke week één dag een MRT’er binnen de school
  • Het delen en onder de aandacht brengen van de sportieve naschoolse activiteiten in Goor
  • Observeren a.d.h.v. het Leerlingvolgsysteem bewegen en spelen
  • Samenwerking met sportverenigingen, d.m.v. gastlessen en het  delen van informatie over toernooien.

    

Het blijkt dat lichamelijke activiteit bij kinderen een positieve relatie vertoont met het cognitief functioneren en mogelijk schoolprestaties. Naast het bewegen tijdens de pauzes en gymlessen bewegen we steeds meer tijdens de lessen. Dit is een speerpunt op basisschool Heeckeren, we blijven ons hier verder in ontwikkelen. Het bewegend leren kan plaats vinden in de klas, in de speel-/gymzaal, maar ook op het schoolplein. Op het schoolplein worden ook leerplekken gecreëerd a.d.h.v. pleinbestickering, een mooie uitdaging voor de lessen maar ook op andere momenten.

Hieronder vindt u een link naar het beweeg en sportbeleid

Beweeg-en-sportbeleid