Oud papieractie weer van start…

Jarenlang hield basisschool Heeckeren een oud papier actie. Zo stond er in het verleden een papiercontainer bij school. Daarna heeft HBG geheel belangeloos het bedrijfsterrein afgestaan voor de oud papier container. Helaas hielden veel mensen zich niet aan de regels en was vanaf medio april het niet meer mogelijk om oud papier in te zamelen. Voor basisschool Heeckeren kwam hiermee een einde aan de vergoeding die de school ontving voor het oud papier.

Maar de oud papier actie van basisschool Heeckeren gaat gelukkig weer van start. Elke tweede zaterdag van de maand staat er een container in de Kloosterlaan bij de school. Er is dan tussen 9.30 u. en 11.30 u. gelegenheid om oud papier te brengen. Ouders en teamleden zullen zo nodig daarbij helpen. Wel vragen wij u om het oud papier goed te bundelen en zo ver mogelijk achterin de container te plaatsen.

We zijn heel blij dat het oud  papier inzamelen weer mogelijk is. Want met de opbrengst kunnen voor school materialen worden aangeschaft en komt dus geheel ten goede aan onze leerlingen!

Data oud papieractie…

De oud papier inzameling is elke tweede zaterdag van de maand.
U kunt het oud papier tussen 9.30 u. en 11.30 u. brengen.
Voor dit schooljaar zijn dat de data:

2021; 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december,

2022; 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei, 11 juni en 9 juli