Kanjerschool
Onze school is gecertificeerd als Kanjerschool.

Wij werken aan de volgende doelen:

  • Er is respect voor elkaar.
  • Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.
  • Leerlingen durven zichzelf te zijn.
  • Leerlingen voelen zich veilig.
  • Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.
  • Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.
  • Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

De volgende vijf basisregels staan centraal:

kanjer    kanjerposter

Via de onderstaande link komt u bij ons Kanjerbeleid en het Pestprotocol.

Kanjertraining Beleid en Pestprotocol