Onze school ontleent haar naam aan huize “Heeckeren” dat naast onze school ligt. Tot 1998 hebben hier de zusters Dominicanessen gewoond. Zij zijn in 1900 begonnen met het verzorgen van rooms-katholiek onderwijs in Goor. In 1926 verlaten de leerlingen huize Heeckeren en komen in het nieuwe gebouw ernaast: de Heilige Hartschool. Tot 1950 is dit een gemengde school. In 1952 wordt er een school bijgebouwd: de St. Paulusschool. Deze school wordt een jongensschool en de Heilige Hartschool wordt dan de meisjesschool. In 1961 wordt er een nieuwe aparte kleuterschool bijgebouwd. Wegens veranderingen in de organisatie en de maatschappij worden alle klassen gemengd en gaan beide lagere scholen vanaf 1972 verder onder de naam RK Basisschool Heeckeren. Na een interne verbouwing zijn in 1985 de kleutergroepen ook in het hoofdgebouw geplaatst. In september 2000 hebben we tijdens een schitterende feestweek ons 100-jarig jubileum gevierd. Na het vertrek van de zusters in 1998 is Havezate Heeckeren tot begin 2003 als aanvullende opvang voor asielzoekers gebruikt. Tegenwoordig is Havezate Heeckeren, na een grondige renovatie, de huisvesting van bewoners van Aveleijn.
heeckerentek1Het schoolgebouw was inmiddels zo oud dat het niet meer voldeed aan de eisen van deze tijd. Daarom werd het gebouw vervangen door een nieuw modern schoolgebouw. Het nieuwe gebouw is vanaf het schooljaar 14/15 in gebruik genomen.