Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school? U bent van harte welkom. Bel of mail ons zodat we een afspraak kunnen maken. We plannen deze afspraak dan het liefst onder schooltijd (als dat mogelijk is), dat geeft een goed beeld van de dagelijkse praktijk. Lukt dat niet, dan kan het natuurlijk ook op een ander moment.

Op 13 maart 2019 is er een open ochtend van 8.30 uur tot 12.15 uur. ’s Avonds is er van 19.00 uur tot 20.00 uur een inschrijfavond. U bent van harte welkom.

In de link kunt u ons inschrijfformulier vinden.

Aanmeldingsformulier basisschool Heeckeren

Verlofaanvraag; wilt u verlof aanvragen voor uw kind(eren)? Dat kan d.m.v. het formulier uit de link;

Aanvraag verlof (gewichtige omstandigheden)

Voor een vakantieverlenging mag geen verlof worden gegeven.

Een leerling van 4 jaar is nog niet leerplichtig, voor hen kan makkelijker een keer verlof aangevraagd worden. Een leerling van 5 jaar is leerplichtig maar kan nog momenten in overleg “snipperen”. Ook dit kan via het “aanvraagformulier verlof”. Een leerling van 6 jaar is leerplichtig volgens de wet en dient alle schooluren te maken. Er kan een verlofdag worden opgenomen voor een jubileum of bijzondere gebeurtenis. Dit altijd met een “aanvraagformulier verlof” en in overleg met de directie.