Ouderraad schooljaar 2021-2022

Voorzitter Kirsten Vogel
Secretaris Jan Willem Potters
Penningmeester Karel Frederiks

Groepsouders: 

Groep 1 vacant
Groep 2 Ank Temmink
Groep 3 Naomi Temmink
Groep 4  Saskia Vehof
Groep 5 Rinkje Kuipers
Groep 6 Marloes Altena
Groep 7  Marielle Jimenez
Groep 8 Annet Deegens

 

De ouderraad
De ouderraad bestaat uit 11 personen die de belangen behartigen van zaken die de ouders aan gaan. Zij zijn door en uit de ouders gekozen. Elk ouderraadslid (met uitzondering van de penningmeester en de secretaresse) is direct groepsouder. De groepsouder onderhoudt de contacten met de betreffende leerkrachten uit haargroep(en) en regelt allerhande zaken. Vaak schakelt ze hier de hulp van andere ouders in. Bij aanvang van het nieuwe schooljaar schuift iedere groepsouder één groep omhoog en wordt er voor de instroomgroep (groep 0) een nieuwe groepsouder gezocht. De ouderraad vergadert gemiddeld één keer per maand. Bij deze vergaderingen is ook Bernadette Brunnekreef als vertegenwoordiger van school aanwezig. Eén keer per jaar (oktober) vindt de algemene jaarvergadering van de ouderraad plaats. Uw aanwezigheid hierbij wordt zeer gewaardeerd.

Wat doet de ouderraad?
De ouderraad helpt bij de organisatie van allerlei activiteiten en festiviteiten op school. De groepsouder vertegenwoordigt niet alleen haar groep(en) maar heeft ook zitting in verschillende commissies. Hierbij moet je denken aan de kerstviering, Sinterklaas, Carnaval, Afscheidsavonden groep 8, Schoolreisjes, Schoolfotograaf, 3VO, wandel4daagse, StreetWise, etc. etc. Ook  ondersteunen we leerkrachten bij de organisatie van allerlei schoolactiviteiten. Daarnaast verzorgt de ouderraad de inkoop van alle benodigdheden die we bij bovengenoemde activiteiten nodig hebben. Jaarlijks wordt er door het team en de ouderraad een goed doel gekozen. Gedurende het schooljaar worden er tijdens activiteiten geld voor dit goede doel ingezameld. Afhankelijk van het goede doel regelt de ouderraad hier de uitvoering van.

Tot slot
De ouderraad staat altijd open voor uw ideeën, adviezen, suggesties en kritiek. Trek ons aan de jas, mail ons of spreek ons aan wanneer u iets wilt weten of iets ter sprake wil brengen. Uiteraard kan u dit ook via de leerkracht doen. We kunnen ons werk alleen goed doen wanneer u meedenkt en meehelpt!

Contact
E-mail: ouderraad@heeckeren.nl