Bijles rekenen en taal

Tijdens oudergesprekken komt het onderwerp extra begeleiding regelmatig aan de orde. School probeert, waar mogelijk, extra begeleiding te geven als het kind moeite heeft mee te komen met de reken- of taallessen. Helaas is deze ondersteuning niet altijd mogelijk.

Vanuit basisschool Heeckeren wordt extra reken- en taalondersteuning buiten de school aangemoedigd. De school werkt samen met een leerkracht, die ervaring heeft met de taal- en rekenmethodes van de Heeckerenschool. Die leerkracht ben ik, Paschalle Legtenberg. Graag wil ik mijn bijlesactiviteiten toelichten.

Paschalles Reken- en taalondersteuning is een bijlesinstituut die kinderen van de basisschool individuele begeleiding geeft op het gebied van rekenen en taal. In samenwerking met de ouders en leerkracht wordt afgestemd hoe het kind het best individueel begeleid kan worden. De bijles wordt gegeven bij mij thuis in de wijk Heeckeren in Goor. Ik heb ervaring met de reken- en taalmethodes van de Heeckerenschool.

Momenteel heb ik ruimte voor een aantal extra kinderen die 1 uur in de week bijles kunnen volgen tijdens de weken dat de school les geeft. Dit is meestal na schooltijd. Meer informatie kunt u lezen op de website www.paschalles.nl .

Heeft u interesse, dan kunt u mailen (contact@paschalles.nl) of bellen (0547-261987).